Adventi koncertre hívunk minden kedves érdeklődőt

2022. december 4-én 18 órára

a cáki Szent Péter és Pál apostolok templomba.

 

A belépés díjtalan!

Adományokat szívesen fogadunk!

Helyfoglalás érkezési sorrendben történik!

Fellépők:

Szironta Harangegyüttes

Jól csengő választásnak ígérkezik a besnyői Szironta Együttes, hazánk meghatározó harangzenekarának koncertje. A formáció 2004-ben alakult, 2016-tól játszanak amerikai harangokon, handbelleken és handchime -okon. Hangszerparkjuk Európában is ritkaságnak számít. Az 5+3 oktávnyi kéziharanggal szinte bármilyen zenemű megszólaltatható és műsoruk is ezt a változatosságot tükrözi. A klasszikus zeneirodalom legismertebb darabjai mellett kortárs és könnyűzenei művek, filmzenék és természetesen a legismertebb karácsonyi dallamok is szerepelnek repertoárjukban
Az együttes célja a harangzene népszerűsítése és megismertetése itthon és Közép-Európában, és kezdeményezői is a harangzenészek közösségépítésének. A legkülönbözőbb rendezvényeken találkozhattunk már velük. Kastélyokban, báltermekben, templomokban, és az Országházban is megszólaltak már harangjaik, de rendszeres közreműködői a Budafoki Dohnányi Zenekar karácsonyi Aréna-koncertjeinek is, ahol több ezer néző számára varázsolnak harangjaikkal igazi ünnepi hangulatot.

A Szironta Együttes művészeti vezetője: Germán Márton
A zenekar tagjai: Czumpft Krisztina, Konkoly Violetta, Rozbora Ádám, Sólyom Balázs

 

CONCORDIA - BARÁTSÁG  Énekegyesület vegyeskara

A kórus 160 éves fennállásával sokszor bizonyította, hogy a dal mindenkinek szól. Repertoárjuk színes és gazdag. Az egyházi énekektől a könnyűzenék megközelítéséig mindenben otthon érzik magukat. Hűen szolgálják a kórusmozgalmat, ezzel is gazdagítva kulturális életünket.

Vezetőjük SZILÁGYI MIKLÓS karnagy

Várunk szeretettel mindenkit, készülődjünk együtt az év legszebb Ünnepére!

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az idei évben is lehetőségük van karácsonyi támogatás formájában települési támogatást igényelni.

 A támogatásban az részesülhet, aki a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2025.(II.27.) önkormányzati rendelet alapján az alábbiaknak megfelel:

 16/B. § (1) Karácsonyi támogatás nyújtható a Képviselő-testület határozata alapján

  1. hivatalból a Cák községben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, fiatal, felnőtt részére,
  2. kérelemre Cák községben bejelentett lakcímmel rendelkező személy részére.

(2) A 16/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján a támogatás akkor állapítható meg ha,

  1. a) a kérelmező életvitelszerűen Cák községben tartózkodik, és
  2. b) a kérelmezőnek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének, a 28 500 Ft-nak a 600 %-át (171 000 Ft).

A kérelmeket 2022. november 25. napjáig lehet benyújtani, a Képviselő-testület a kérelmeket november 30. napjáig bírálja el.

A támogatás iránti kérelmet a polgármesternél vagy a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén (9725 Kőszegszerdahely, Kossuth u. 5.) személyesen ügyfélfogadási időben kérhetik (Ügyfélfogadás rendje: Hétfő és szerda 8.00-11.30 óra között és 13.00-15.30 óra között; kedd és péntek 8.00-11.30 óra között), továbbá az 94/563-472-es telefonszámon érdeklődhetnek.

A kérelem mellé jövedelemnyilatkozatot kell kitölteni.

A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat.

A jövedelmet az alábbi módon kell igazolni:

a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított nettó jövedelemigazolással vagy munkabér jegyzékkel,

b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző, adóbevallással lezárt évben szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolásával és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozattal,

c) álláskeresési támogatás esetén a foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatokat ellátó központi hivatal területileg illetékes szerve (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozatával és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,

d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvénnyel (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonattal,

e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,

f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevénnyel vagy bankszámlakivonattal vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozattal,

g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolással,

h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzéssel, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irattal,

i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági feladatokat ellátó területileg illetékes hivatal (továbbiakban: Gyámhivatal) határozatával,

j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolással,

k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozattal,

l) amennyiben a kérelmező, nagykorú közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó nagykorú más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozattal és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,

m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozattal (a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás).

Amennyiben a kérelmező a döntéshez szükséges igazolásokat, iratokat felszólítás ellenére – a felszólításban meghatározott időpontig – nem bocsátja az eljáró hatóság rendelkezésére, vagy a környezettanulmány elkészítését nem teszi lehetővé, az eljárást meg kell szüntetni vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönteni.

A kérelmek – a szükséges mellékletekkel együtt – személyesen a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal Kőszegszerdahelyi Kirendeltségén (a fenti ügyfélfogadási időben), vagy postai úton nyújthatók be.

A támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok (Kérelem önkormányzati támogatáshoz, jövedelemnyilatkozat) letölthetők: >>>innen<<<

A Cák község Önkormányzati Képviselő-testülete a legutóbbi testületi ülésén döntött a karácsonyi támogatás keretösszegéről, amelyet idén is 1.000.000,- Ft-ban állapította meg.

Az igényléshez szükséges tájékoztató a későbbiekben kerül kiírásra.

Tóth Szabolcs
polgármester

Kedves Önkéntes Barátunk!

 

Október 29-étől kezdődő hetekben decemberig (NULLA hulladék Natúrparki Hetek) az Írottkő Natúrparkért Egyesület a természeti területek megtisztítására hívja a települések lakóit! Ez történhet tetszőleges időpontban, egyénileg, közösségben. 

1. Szemétszedéssel egybekötött természetjárás

November 5-én (szombaton), 9.00 órakor "vezetett" szemétszedésre, azaz szemétszedéssel egybekötött természetjárásra hívjuk a vállalkozó kedvűeket!

Találkozó: Cák, a kőbánya melletti játszótér

https://goo.gl/maps/6QgGeXvbzBck1zVY6

Útvonal: Cák, kőbánya – Pogányok – Enikő-forrás – vissza (Az „Elvarázsolt pincék” Alpannonia Light körtúra kezdeti szakasza)

Időtartam: 2-2,5 óra

A szemétszedéshez eszközöket (kesztyű, jutazsák) az egyesület biztosítja.

Kérem, aki tud jönni, legyen szíves jelezze vissza.

 

2. Lehetőség szemétszedésre tetszőleges időpontban

Novemberben tetszőleges időpontban családok, csoportok, közösségek, natúrparki települések csoportjai is vállalkozhatnak szemétszedésre védett területeken. Az időpont ekkor a résztvevőkön múlik. Amennyiben szükséges védett terület közelebbi helyszínének megadása, abban tudunk segíteni. Az összegyűjtött szemét elszállításáról gondoskodni fogunk.

Ehhez a gyűjtés helyszínére és időpontjára szükség lesz.

 

3. Lehetőség képek feltöltésére

A szemétszedés lehet játékos, jókedvű dolog is. Ennek kapcsán játékra is invitálunk minden résztvevőt: Töltsön fel a szemétszedésről, a szemétről egy-két játékos, tréfás, vidám, vicces képet az Írottkő natúrpark megadott helyére:

https://www.wasteprevention.eu/

(Ha vidámat nem, csak „szomorút” sikerül feltölteni, azt is megértjük.)

A legaktívabb személyeket, családokat, csoportokat, közösségeket szeretnénk megajándékozni is, egy játékos, kooperatív vetélkedő keretében november végén, december elején. Ezzel kapcsolatban majd később jelentkezünk.

 

Köszönettel:

Illés Péter
INE
+36-20/982-8019