Tisztelt Ebtartó!

Kedves Kutyatulajdonos!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. 

A 2023. évi ebösszeírás teljesítése céljából kérem a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területéhez tartozó települések (Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Pusztacsó, Nemescsó, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Kőszegdoroszló, Cák) közigazgatási területén tartott, négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait / tartóit, hogy a tartásukban lévő eb(ek)re vonatkozó adatokat 

2023. szeptember 18. napjától – 2023. november 30. napjáig,

az alábbi felületen (ide kattintva)

elektronikus formában szíveskedjenek szolgáltatni. Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv adatai alapján.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ebtulajdonosokat/ Ebtartókat, hogy abban az esetben is ki kell tölteni az adatlapot, ha az már a korábbi években megtörtént.

Azon Ebtulajdonosok / Ebtartók, akik számára az elektronikus adatszolgáltatás teljesítésére nincs lehetőség, adatszolgáltatási kötelezettségüket a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál beszerezhető formanyomtatvány kitöltésével és annak helyszínen történő leadásával is teljesíthetik. 

Az adatlap letölthető: >>>itt<<<

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Felhívom a Tisztelt Ebtulajdonosok / Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után, melynek alapösszege 75.000 Ft.

Köszönjük együttműködését!

Cák község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. július 11. napján elfogadta a szociális tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendeletét.

A rendelet értelmében a szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához, természetbeni ellátás formájában, támogatás nyújtható a Cák községben bejelentett lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen lakó személyeknek az önkormányzat által vásárolt fakészletből.

Térítésmentes tűzifajuttatásként háztartásonként maximum 5 erdei m3 tűzifa adható, 16 erdei m3 önkormányzat által pályázaton elnyert, önrésszel kiegészített összjuttatás mértékéig.

Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban, akinek

 • a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 350 %-át, (99.750,- Ft) egyedül élők esetében a szociális vetítési alap 480 %-át (800,- Ft) és
 • lakásában biztosított a fával fűthető tüzelőberendezés

Az elbírálás során a képviselő-testületnek a fenti jövedelemhatároktól eltekinteni NEM ÁLL MÓDJÁBAN, mérlegelési lehetősége nincs.

A támogatás elbírálásnál előnyt élveznek az:

 • aktív korúak ellátására
 • időskorúak járadékára
 • lakhatási települési támogatásra jogosultak, valamint a
 • halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok
 • ahol a háztartásban kizárólag öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek élnek,
 • ahol a háztartásban kiskorú gyermekek eltartásáról gondoskodnak,
 • amely családban az 1 főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 150 %-át (42.750,- Ft)

A támogatás iránti kérelmet a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet benyújtani 2023. szeptember 30. napjáig a közös önkormányzati hivatalban, a polgármesternél és a könyvtárban (nyitvatartási időben) elérhető igénylőlapon, melyhez az alábbi rászorultságot megalapozó mellékleteket csatolni szükséges:

 • nyilatkozat a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók személyéről és jövedelméről,
 • a jövedelem típusának megfelelő igazolás
 • a közös háztartásban élő gyermekekre vonatkozóan a tanulói / hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás
 • a tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapotról szóló igazolás.

Kérelem letölthető: KÉRELEM A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSHOZ

Továbbra is nyitott a kommunális dolgozói pozíció!

Részletek:

https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/16262

2023. október 7-8-én kerül megrendezésre cáki gesztenyés programunk.

A rendezvényünk kiemelt célja a különböző nemzetiségek, valamint a helyi közösségek bemutatása.
 
Fontos értéknek tartjuk rendezvényünk családi, hagyományos jellegét, amelyet a jövőben is meg kívánunk őrízni.

Szándékunk szerint szeretnénk bővíteni azon közösségek körét, akik programunk keretében bemutathatják sajátos nemzeti, nemzetiségi jellegüket, féltve őrzött zene-tánc-gasztro kultúrájukat. Az előző évben meghívott horvát, német/sváb, szlovén/vend, roma, zsidó és a vasi magyar együtteseken kívül az idei rendezvényen szeretnénk bemutatni a Magyarországon élő görög közösséget, valamint az erdélyi dialektust képviselő székelyföldi népi együtteseket is.
Felvesszük a kapcsolatot az Észak-burgenlandi Magyar Kulturális Egyesülettel is, erősítve az osztrák-magyar sorsközösségen alapuló barátságot és bemutatva hagyományaikat.
2022-ben mindkét nap záró programjaként a népzenei alapú világzene helyi képviselőit hívtuk meg koncertezni. Nagy sikerrel mutatkozott be a Varnyú Country zenekar és a Koprive horvát nemzetiségi együttes.

Az idei rendezvényünkre szintén országos hírű előadó művészeket szeretnénk felkérni, hogy népszerűsítsék a hagyományos népi kultúrát igényes közkedvelt zenei és táncos elemekkel ötvözve.
Vendégeink között köszönthetjük a 4 for Dance Táncegyüttest, akik az általuk nagy tiszteletben tartott magyar néptánc autentikus elemeit virtuóz ritmusjátékokkal vegyítve nyújtanak majd felejthetetlen élményt.
 
A folyamatosan frissülő információkról tájékoztatást a rendezvény facebook oldalán kaphat.
 
 

Tervezett programok:

10.07. szombat
• 11.00 Paprika Jancsi Bábszínház előadása (Közösségi Ház udvara)
• 15.00 MaCák - Bella Ciao
• 15.10-15.30 Kőszegfalvi Német Nemzetiségi Kórus műsora tangóharmonikán kísér: Perczel Géza
• 15.30-16.00 Gradišće Horvát Kulturális Egyesület
szentpéterfai táncegyüttese és tambura
zenekara műsora
• 16.00-16.45 Peltzer Géza tangoharmónika- német népzenei hangulatok
• 17.00 4forDance - HUNGARITMUS című műsora

10.08. vasárnap
• 14.00 MaCák – Hafanana
• 14.10-14.30 Vaskeresztesi Német Nemzetiségi Táccsoport előadása
• 14.30-15.30-Dávid Klezmer Band
• 15.30-16.30 MaCák- szirtaki görög tánc, majd Sarantis Mantzourakis bouozouki művész és az Astra Görög Tánccsoport bemutatója
• 16.30-17.00 Zsivány Zenekar- Vasi dallamok és táncok
• 17.00 Kellene Kis Kert zenekar koncertje

Mindkét napon:
• Honfoglalás kori életmód bemutató
• Epres Lovasudvar- lovagoltatás
• Népi fajátékok
• Gyermekprogram (Maitz Mónika közreműködésével)
• Gábriel Mónika rajzaiból, festményeiből rendezett kiállítás
• Vid Világa Alkotóműhely-fafaragás
• Csillámtetoválás-arcfestés

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

A rendezvény belépőjegy ellenében látogatható.
A belépőjegy ára 1.000,- Ft, 18 éves kor alatt ingyenes.

A folyamatosan frissülő információkról tájékoztatást a rendezvény facebook oldalán kaphat.

Információk árusok részére:

Árusításra jelentkezni e-mailben vagy postai úton, az itt található kérelem kitöltésével és megküldésével lehet.

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

postacím: Cák Község Önkormányzata, 9725 Cák, Petőfi u. 30.

Egyéb információ kérhető: Fehér Csabáné +36-20/246-0180

Árusításra lehetőséget korlátozott számban tudunk biztosítani, ezért fenntartjuk a jogot a jelentkezés elutasítására.

A kérelem >>>itt<<< letölthető!

A kérelem 2/b.) rovatába kérjük az árusítani kívánt termék(ek) megnevezését is feltüntetni!

A beérkező, megfelelően és hiánytalanul kitöltött kérelmek iktatását, majd elbírálását követően a közterület használatáról engedély kerül kiállításra, amely megküldésre kerül a kérelmező részére a közterület rendeltetéstől eltérő használatáért fizetendő díjak befizetéséhez szükséges adatokkal együtt.

A kitelepülés a közterület használatáról szóló engedély és a befizetés igazoló dokumentum együttes bemutatását követően engedélyezett.

Jelen rendezvény vonatkozásában a közterület rendeltetéstől eltérő célra való használatáért fizetendő díjak mértéke:

- vendéglátás és egyéb élelmiszer, hideg-meleg ételek, alkoholmentes és szeszes italok árusításai: 2.000,- Ft/m 2/nap

- a fentiek alá nem tartozó egyéb termékek árusítása: 1.000,- Ft/m2/nap,

amely összeg befizetését az érvényes engedély birtokában, legkésőbb a rendezvény megkezdése előtt 3 nappal kérünk teljesíteni.

 A folyamatosan frissülő információkról tájékoztatást a rendezvény facebook oldalán kaphat.