A Nemzeti Választási Iroda által biztosított informatikai rendszerben rendelkezésre bocsátott adatok alapján Cák község választópolgárainak száma a központi névjegyzékben a szavazást megelőző 67. napon 253 fő, így a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 8 darab, az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások száma 3 darab.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2024. május 6-án (hétfő) 16.00 óráig kell a cáki Helyi Választási Bizottsághoz (cím: 9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 2.) bejelenteni.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás. illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
Ugyanezen törvény 9. § (3) bekezdés alapján polgármesterjelölt az, akit
a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,
b) a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 választópolgár,
c) a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár
jelöltnek ajánlott.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon -azaz 2024. május 6-án (hétfő) 16.00 óráig -kell bejelenteni, amelyet a helyi választási bizottság vesz nyilvántartásba.