M E G H Í V Ó

Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

2023. december 1. (péntek) 19:30 órára

összehívom!


Az ülés helye: Cák, Polgármesteri Iroda


Napirend:
1. Javaslat a 2023. évi költségvetésről szóló rendelet módosítására
Előadó: Tóth Szabolcs polgármester
Zárt Ülés - Karácsonyi támogatások megállapítása
Az ülésre meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok!

Cák, 2023. november 27.

Tóth Szabolcs
polgármester

M E G H Í V Ó

Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

2023. november 7. (kedd) 19:00 órára

összehívom!


Az ülés helye: Cák, Polgármesteri Iroda

Napirend:
1. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül
helyezéséről - Előadó: Tóth Szabolcs polgármester
2. Javaslat az avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendelet megalkotására - Előadó: Tóth Szabolcs polgármester
3. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet
megalkotására - Előadó: Tóth Szabolcs polgármester
4. Javaslat a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására - Előadó: Tóth Szabolcs polgármester
5. Javaslat a Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztására - Előadó: Tóth Szabolcs polgármester
6. Javaslat a 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadására - Előadó: Tóth Szabolcs polgármester
7. Különfélék - Előadó: Tóth Szabolcs polgármester

Zárt Ülés - Szociális célú tűzifa támogatások megállapítása

Cák, 2023. október 25.

Tóth Szabolcs
polgármester

Cák Község Önkormányzata 2024. évre is kiírja a BURSA-Hungarika Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

A pályázati benyújtási határidő: 2023. november 3.

A pályázati kiírások: