M E G H Í V Ó

Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

2023. december 1. (péntek) 19:30 órára

összehívom!


Az ülés helye: Cák, Polgármesteri Iroda


Napirend:
1. Javaslat a 2023. évi költségvetésről szóló rendelet módosítására
Előadó: Tóth Szabolcs polgármester
Zárt Ülés - Karácsonyi támogatások megállapítása
Az ülésre meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok!

Cák, 2023. november 27.

Tóth Szabolcs
polgármester

M E G H Í V Ó

Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

2023. november 7. (kedd) 19:00 órára

összehívom!


Az ülés helye: Cák, Polgármesteri Iroda

Napirend:
1. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül
helyezéséről - Előadó: Tóth Szabolcs polgármester
2. Javaslat az avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendelet megalkotására - Előadó: Tóth Szabolcs polgármester
3. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet
megalkotására - Előadó: Tóth Szabolcs polgármester
4. Javaslat a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására - Előadó: Tóth Szabolcs polgármester
5. Javaslat a Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztására - Előadó: Tóth Szabolcs polgármester
6. Javaslat a 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadására - Előadó: Tóth Szabolcs polgármester
7. Különfélék - Előadó: Tóth Szabolcs polgármester

Zárt Ülés - Szociális célú tűzifa támogatások megállapítása

Cák, 2023. október 25.

Tóth Szabolcs
polgármester

Cák Község Önkormányzata 2024. évre is kiírja a BURSA-Hungarika Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

A pályázati benyújtási határidő: 2023. november 3.

A pályázati kiírások:

Tisztelt Ebtartó!

Kedves Kutyatulajdonos!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. 

A 2023. évi ebösszeírás teljesítése céljából kérem a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területéhez tartozó települések (Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Pusztacsó, Nemescsó, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Kőszegdoroszló, Cák) közigazgatási területén tartott, négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait / tartóit, hogy a tartásukban lévő eb(ek)re vonatkozó adatokat 

2023. szeptember 18. napjától – 2023. november 30. napjáig,

az alábbi felületen (ide kattintva)

elektronikus formában szíveskedjenek szolgáltatni. Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv adatai alapján.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ebtulajdonosokat/ Ebtartókat, hogy abban az esetben is ki kell tölteni az adatlapot, ha az már a korábbi években megtörtént.

Azon Ebtulajdonosok / Ebtartók, akik számára az elektronikus adatszolgáltatás teljesítésére nincs lehetőség, adatszolgáltatási kötelezettségüket a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál beszerezhető formanyomtatvány kitöltésével és annak helyszínen történő leadásával is teljesíthetik. 

Az adatlap letölthető: >>>itt<<<

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Felhívom a Tisztelt Ebtulajdonosok / Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után, melynek alapösszege 75.000 Ft.

Köszönjük együttműködését!