M E G H Í V Ó

Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

2024. április 15. (hétfő) 19:00 órára összehívom!

Az ülés helye: Cák Polgármesteri Iroda

Napirend:

1. Javaslat a településkép védelmi rendelet módosítására
Előadó: Tóth Szabolcs polgármester

2. Javaslat a közterület használatról szóló rendelet módosítására
Előadó: Tóth Szabolcs polgármester

3. Javaslat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás benyújtására
Előadó: Tóth Szabolcs polgármester

4. Különfélék
Előadó: Tóth Szabolcs polgármester

 

Tóth Szabolcs
polgármester

Lukácsházi Óvodafenntartó Társulás
9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 2.
Telefon/fax: 94/ 568-063
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


KÖZLEMÉNY ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL


Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Kőszegpaty, Nemescsó, Pusztacsó, Cák és Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely nevében értesítjük az érintett szülőket, hogy a Lukácsházi Gyöngyház Óvoda Bölcsőde és Konyha intézményébe a 2024/25. nevelési évre a beiratkozás a következőképpen alakul:


Az óvodai, bölcsődei beíratás időpontja:


2024. április 24. (szerda) 6.30-16.00 óra
illetve április 25. (csütörtök) 8.00-17.00 óra


Pótbeíratás: augusztus 14. (szerda) 8.00 – 17.00 óra


A beíratás helyszíne: Lukácsházi Gyöngyház Óvoda Bölcsőde és Konyha, Lukácsháza, Nagycsömötei u. 8. (telefon: 94/200-241, vagy 06 30 985 7751)


Az intézmény honlapjáról (gyongyhazovoda.hu) illetve Lukácsháza Község honlapjáról (lukacshaza.hu) letölthető a bölcsődei és óvodai felvételi kérelem, melyet a gyermek és a szülők hivatalos iratai alapján kitöltve szíveskedjenek magukkal hozni a beíratásra. A gyermek személyi okmányainak ( anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya) illetve a családi pótlékra jogosult szülő személyi igazolványának és lakcím kártyájának másolatát is szíveskedjenek mellékelni. Amennyiben nyomtatásra, másolásra nincs lehetőségük, a beíratáskor az intézményben is lesz lehetőség a másolásra, a nyomtatvány kitöltésére.


ÓVODA:
- Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint azt a kisgyermeket kötelező óvodába beíratni, aki 2024. augusztus 31-ig a 3. életévét betölti. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a értelmében az óvodaköteles gyermek óvodai beíratásának elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után, melyben a hatályos jogszabályok alapján a rendőrség jár el.
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§-ának (1) bekezdése alapján szabad helyek függvényében felvételre jelentkezhetnek még azok a gyermekek, akik a felvételtől számított 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket, – feltéve – hogy
minden a körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
- Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy az idén óvodaköteles gyermekét nem kívánja óvodába beíratni, akkor 2024. április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva felmenthető az óvodalátogatás alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti. A kérelmet a Szombathelyi Járási Hivatalnak kell benyújtani.
- A gyermekek felvételéről a beiratkozást követően 2024. május 25-ig hoz döntést az intézmény vezetője. Elutasító határozat esetében annak kézhezvételétől számítva tizenöt napon belül a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott jogorvoslati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a 2011. évi CXC. törvény 37.§ (1)-(3) bekezdései, valamint 38. §-a alapján a fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést.


BÖLCSŐDE:
- A Gyvt. 1997. XXXI. tv. 42/ A § (1)) értelmében bölcsődébe a gyermek húszhetes korától annak az évnek az december 31.napjáig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti A sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek bölcsődében a (3) bekezdésben meghatározott időpontig, legkésőbb 6. életévének betöltéséig gondozható.
- Felvehető az a gyermek, aki a fenntartó szerv működési területén (Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Kőszegpaty, Nemescsó, Pusztacsó, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely) a szülővel/gondozóval azonos lakcímen lakik, szüleik munkavégzés, nappali rendszerű képzésben való részvétel, betegség, egyéb oknál fogva gyermekük felügyeletét megoldani nem tudják.
Az óvodai beíratással egy időben lehetőség van a 3 év alatti gyermekek bölcsődei előjegyeztetésére is. Kérjük hozzák magukkal gyermek személyi okmányainak ( anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya) másolatát, illetve a családi pótlékra jogosult szülő személyi igazolványának és lakcím kártyájának másolatát is szíveskedjenek mellékelni. Amennyiben nyomtatásra, másolásra nincs lehetőségük, a beíratáskor az intézményben is lesz lehetőség a másolásra, a nyomtatvány kitöltésére. Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időpontban, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek óvodai, bölcsődei beíratásáról!


Lukácsháza, 2024. 03. 24.


Virág János (sk.)
LOTTT elnök

Letölthető dokumentumok:

M E G H Í V Ó


2024. március 15-én (péntek) 17:00 órától

ünnepi megemlékezést tartunk a Közösségi Házban

NŐK A FORRADALOMBAN - "FÖL A TETT MEZEJÉRE POLGÁRTÁRSNŐIM!"

címmel.

17.30 órakor - CÁKI CSALÁDI FOTÓKIÁLLÍTÁS I.

A kiállítást megnyitja: Szemerics András történelem szakos középiskolai tanár

Szeretettel várunk Mindenkit a közös emlékezés napján!

 

A fotókiállítás 2024. május 15-ig minden kedden és szerdán 16 és 19 óra között látogatható.

Más időpontban előzetes telefonos egyeztetést követően lehetséges.

Fehér Csabáné:  +36-20/246-0180

M E G H Í V Ó


Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését


2024. február 8. (csütörtök) 19:30 órára


összehívom!


Az ülés helye: Cák, Polgármesteri Iroda


Napirend:
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletmódosítása
Előadó: Tóth Szabolcs polgármester

2. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Előadó: Tóth Szabolcs polgármester

3. Adósságot keletkeztető ügyeletek jóváhagyása
Előadó: Tóth Szabolcs polgármester

4. Közbeszerzési terv 2024. év
Előadó: Tóth Szabolcs polgármester

5. Közművelődési szolgáltatási terv 2024. év
Előadó: Tóth Szabolcs polgármester

6. Különfélék
Előadó: Tóth Szabolcs polgármesterTóth Szabolcs
polgármester