Cák község régi település. Első okleveles említése 1296-ból származik. A falu gazdag történelmi múltja ellenére sem található nyoma annak, hogy előjárói a középkorban címert vagy pecsétet használtak volna.


Cák község Mária Terézia korabeli viaszpecsétje:

A falu első pecsétje fennmaradt a Mária Terézia uralkodása során keletkezett úrbéri akták között.

/Vas Megyei Levéltár/

A 22 mm átmérőjű, negatív vésetű kerek pecsét középmezejében ekevas és csoroszlya láthatókét búzakalász gyűrűjében. A pecsétmező felső részén C.F.P. monogram olvasható. A betűk a Cák Falu Pecsétje szavak rövidítésének tekinthetők.


A község egy későbbi viaszpecsétje:

Egy későbbi negatív vésetű kerek pecsét közepén hegyével felfelé mutató ekevasat jobbról és balról egy-egy búzakalász, felülről pedig egy sarló fog közre. Körirata: CZÁK KÖZSÉG PECSÉTJE. Vas megyében 1907-ben végezték el a községek névtörzskönyvvezetését. Ekkor lehetőség lett volna arra, hogy a község címeres pecsétet csináltasson, de sajnos a község vezetői ekkor ezt nem tartották fontosnak, és pecsétnyomójukban csak köriratot jelenítettek meg, melyet a község 1950-ig, a tanácsrendszer bevezetéséig használt.

/Savaria Múzeum/

Nem lehet tehát csodálkozni azon, hogy a XIX. századi szimbólum szép lassan feledésbe merült.


A község címere:

A rendszerváltozás után a képviselőtestület új címer készítéséről döntött.

Kék színű tárcsapajzs középtengelyében lebegő arany búzakalásztól jobbra hegyével felfelé, élével kifelé fordult ekevas, balra élével kifelé fordult csoroszlya lebeg.

Tervezte: Feiszt György

A címeravatás 1998. augusztus 20-án került sor.

Eredeti címer:

 

Interneten elérhető:


 A szimbólumok jelentése:

Hagyománytiszteletéről tett tanúbizonyságot a képviselőtestület azzal a döntéssel, hogy a XIX. században használt pecsétmotívumokat helyezte címerpajzsra. A búzakalász, az ekevas és a csoroszlya a földművelésből élő egykori jobbágyközségek tipikus címermotívumaként Cák község régi pecsétjében is szerepelt.


A községi lobogó:

Sárgával és kékkel hasított, aranyszegéllyel határolt álló zászlólap közepén helyezkedik el a község címere. A lobogó alsó éle aranyrojttal díszített.


Forrás: Magyarország önigazgatási jelképeit bemutató kézikönyvek - Vas megye címerei és zászlajai