A község területén már a római korban laktak emberek, ezt bizonyítják a határában előkerült római kori sírok. A 8. század végéről származik az a két frank szárnyas vaslándzsa, amit szintén itt találtak.

A mai települést 1279-ben villa Chak néven említik először. Kezdetben a velemi Szent Vid várának tartozéka volt, majd a rohonci uradalomhoz tartozott. A 13. – 14. században a Németújváriak birtoka. 1405-ben Luxemburgi Zsigmond Garai Miklósnak adományozta. A későbbiekben Morgenwerder Jakab, Mátyás király tüzérmestere, a Baumkirchner-család, majd a Batthyányak voltak a birtokosai. 1532-ben a török pusztította, 1573-ban és 1606-ban a keresztény katonaság égette fel a falut. Leégett sok ház, és három egész telkes jobbágy maga is lángok martaléka lett.

Vas megye 1857. évi kataszteri térképén "H.N. von Czák" fejléccel található meg a település. Érdekessége, hogy a térképen az akkori háztulajdonosok névsora is feltüntetésre került.

A községre súlyos csapást jelentett, hogy a szőlőültetvényeket a 19. század második felében kitört filoxérajárvány elpusztította. A lakosság ekkor a gyümölcstermesztésre állt át, melyek közül a legjelentősebb a gesztenyetermesztés volt. A falu északi részén kőbánya működött, illetve fakitermelés jelentett még megélhetést.

Vályi András szerint "CZÁK. Czáka, Czakenbak. Magyar, és elegyes falu Vas Vármegyében, földes Ura Hertzeg Battyáni, Ő Eminentiája, lakosai katolikusok, fekszik a’ Köszegi járásban, Szerdahelynek szomszédságában, földgye soványas, határja szoross, bora meglehetős, eladásra jó alkalmatossága lévén, második Osztálybéli."

Fényes Elek szerint "Czák, magyar falu, Vas vmgyében, a rohonczi uradalomban, 183 k., 176 evang. lak. Van szőlőhegye, erdeje. Ut. p. Kőszeg."

Vas vármegye monográfiája szerint "Czák magyar falu, 57 házzal és 291 r. kath. és ág. ev. lakossal. Postája és távírója Kőszeg. A község a XIII. században Szt.-Vid várához tartozott és Németujvári Miklós volt a földesura. A község utczáján egy csermely folyik végig, mely a falu erdejében ered. Határában két kőbánya van. A rohonczi uradalomhoz tartozott."

1910-ben Cáknak 313 magyar lakosa volt. Vas vármegye Kőszegi járásához tartozott.

1940-ig a település neve Czák volt, majd egyszerűsödött a ma használatos elnevezésre. A községben 1960-ig egyéni gazdálkodás folyt. Az 1951-ben alakult TSZ Kőszegdoroszlón kezdte meg működését, majd 1968-ban Kőszeg-Hegyalja MTSZ néven folytatta a környező 5 faluban: Cák, Kőszegszerdahely, Kőszegdoroszló, Velem, Bozsok területén a gazdálkodást.

     

1950-ben felső iskola épült. 1960-tól körzeti orvos van a községben. A temető ravatalozója 1972-ben készült el. 1980. szeptember 1-jén megszűnik az alsó tagozatosra szűkült iskola és Kőszegszerdahelyre költözik. 1980-ban megalakult a Kőszegi Tájvédelmi Körzet, 1997-ben alapító tagja az Írottkő Natúrparknak.

2004-ben elkészült sportpályán megrendezésre kerülő futballmérkőzésekre a környékbeli falvakból rendszeresen jelentős számú vendégszurkoló érkezik, hozzájárulva a Kőszeg-hegyaljai baráti kapcsolatok ápolásához.

Cák Község Önkormányzatának támogatásával 2001. óta működik a kezdetben "Aprócák", majd Cáki Tánccsoport, mely a helyi és környékbeli közösségi rendezvények rendszeres résztvevője, illetve közreműködője. A Kőszeg-hegyaljai fiatalok szabadidejének további hasznos eltöltését a 2005. végén elindult a "Játszóház" is.

2011-től hivatalosan is megkezdte működését a Cáki Kulturális Egyesület azzal a céllal, hogy a Cák község Önkormányzatával együttműködve a település kulturális életét színesebbe tegye, hagyományait ápolja.

A Fő utca 7. szám alatti portán lévő gyönyörűen felújított lakóházban koncertterem és színpad biztosít helyet a negyedévenként rendszeresen lebonyolításra kerülő komoly- és népzenei koncertsorozatoknak, valamint nyári művészeti táboroknak, melyek előadói és diákjai immár 3 kontinensről érkeznek. A koncertek időpontjait hagyományos hirdetőtáblákon a helyszínen, valamint különböző internetes felületeken lehet megtudni.

A polgármesteri hivatal udvarán - Petőfi utca 31. szám alatt - festői környezetben WC-vel, hideg-meleg vizes blokkal ellátott, 30 férőhelyes, sátorozásra alkalmas, időszakosan üzemelő kemping található. A településen áthalad a Kőszeget Rohonccal összekötő Írottkő-Natúrpark Kerékpárút, lehetőséget biztosítva a terület megismerésére a kerékpározás szerelmeseinek is. A településen több falusi vendéglátóhely található.

A Kőszeget Rohonccal összekötő közút mellett található hangulatos, melegkonyhás étterem a Cáki Csikó Csárda egész évben helyi étel-specialitásokkal várja vendégeit.

A községben lakók legnagyobb része magyarnak vallja magát, ugyanakkor az 1990-es évektől folyamatosan növekszik a németajkú lakosok aránya is, akiket a vendégszerető, szorgalmas lakosok mellett a tiszta, egészséges levegő és a nyugodt, gyönyörű hegyi környezet csábított ide. A községben biztosított a rendszeres orvosi ellátás és a mobilpostai szolgálat is. A község hivatala a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik.

A falut a természeti katasztrófák sem kerülték el és a másfél napos esőt követően 2009. június 24-én a Kőszegi-hegységről lezúduló árvíz több utcát és hidat megrongált.

A községben tűzoltó egyesület is működik, aminek tagjai 125 éve önkéntes formában látják el Cák és környékének mentő tűzvédelmét.

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Cák