Ezúton tájékoztatjuk az Adózókat, hogy 2023. január 1-től a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX.26.) Korm.rendelet alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár által nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti. 

Az önkormányzat részére nyitott számla neve: Cák Község Önkormányzata
Számla száma: 10047004-00005157-02120014
Számla IBAN száma: HU73 1004 7004 0000 5157 0212 0014

A fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszú nemzetközi pénzforgalmi számán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUB BIC kódját kell feltüntetni.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró-vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított a Magyar Nemzeti Bank mindekor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintosszeget haladéktalanul az önkormányzat helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként. A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Kormányrendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű az esedékesség előtt néhány nappal korábban indítani.

Kőszegszerdahely, 2023. január 3.

 

Dr. Bende Katalin
aljegyző