Településünkön az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. az OHKT előírásainak megfelelően évente 10 alkalommal, ingyenesen gyűjt zöldhulladékot.

Áprilistól novemberig havonta egy-egy alkalommal, előre meghirdetett időpontban (hulladék naptár) házhozmenő rendszerben szállítják el ügyfeleiktől az ingatlanok elé kihelyezett zsákokat és a barna kukát. A zsákokba fák, bokrok nyesedékeit, lenyírt füvet, lehullott levelet lehet betenni. Az elszállítást nem kell bejelenteni, amennyiben a gyűjtési napon nem kerül elszállításra, hagyják a kirakott helyen. Kérdés esetén a zsákon található számon lehet érdeklődni.

Ezen kívül januárban két alkalommal a kidobott karácsonyfákat is összegyűjtik a családi házas övezetekből és elszállítják telephelyükre, ahol feldolgozzák.
A karácsonyfákat ne tegyék zsákba, ellenben a díszeket és talpakat vegyék le.

További zöldhulladékot szerződött ügyfeleik meghatározott mennyiségben szállíthatnak be ingyen a komposztáló telepeikre (részletek: közösségi komposztálás).

A zöldhulladék-gyűjtés részleteiről >>>itt<<< tájékozódhat!

Meghosszabbította a kormány az ásott és fúrt kutak ügyintézését. Az engedély nélkül létesített kutak vízjogi fennmaradási engedélyezésére 2023. december 31-ig van lehetőség.

2018. december 21-én hatályba lépett az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény, amely módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény fúrt kutak bejelentéséhez kapcsolódó határidejét. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki a módosítás hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet alapján a jegyző engedélye szükséges

  •  a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
  • aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvíz-készlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
  • ab) épülettel vagy annak építésére jogosító határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
  • ac) nem gazdasági célú vízigény
  • b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízi létesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Házi ivóvízigény kielégítése esetén szükséges a vízminőség évenkénti vizsgálatának elvégeztetése.

Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül létesítettek.

Röviden összefoglalva a feltételeket, a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel alatti, a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, magánszemély a kérelmező, a kút ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja; a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál, akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem az illetékességgel rendelkező Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

Aki legkésőbb 2023. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy eltérően létesült kútra, annak 2024. január 1-jétől vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie.

A kérelem benyújtásához formanyomtatvány kitöltése szükséges, amely a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal Kőszegszerdahelyi Kirendeltségén szerezhető be.  A kérelmet Cák Község Önkormányzatának jegyzője/aljegyzője részére szükséges benyújtani.

Kedves Cáki Polgárok!

A 2020-as esztendő sajnos igen rendhagyóra sikeredett.
 
De talán arra jó volt, hogy ezek után figyelmesebbek leszünk egymás iránt, hisz nem tudhatjuk, mikor szorulunk a másik segítségére.
 
Magam és a képviselő-testület nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egy korlátozásoktól mentes, egészségben és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok mindenkinek!
 
Üdvözlettel:
 
Tóth Szabolcs
polgármester