Kedves Cáki Polgárok!

A 2020-as esztendő sajnos igen rendhagyóra sikeredett.
 
De talán arra jó volt, hogy ezek után figyelmesebbek leszünk egymás iránt, hisz nem tudhatjuk, mikor szorulunk a másik segítségére.
 
Magam és a képviselő-testület nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egy korlátozásoktól mentes, egészségben és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok mindenkinek!
 
Üdvözlettel:
 
Tóth Szabolcs
polgármester
 
 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Magyarország Kormánya a 478/2020.   (XI. 3.) rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Erre való tekintettel a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal (Lukácsháza, Szombathelyi út 2.) és kirendeltségén (Kőszegszerdahely, Kossuth u. 5.) a személyes ügyfélfogadás 2020. november 16. napjától határozatlan ideig szünetel.

A részletes tájékoztató itt olvasható: Tájékoztató

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az idei évben is lehetőségük van karácsonyi támogatás formájában települési támogatást igényelni.

A támogatásban az részesülhet, aki a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján az alábbiaknak megfelel:

16/B. § (1) Karácsonyi támogatás nyújtható a Képviselő-testület határozata alapján

a) hivatalból a Cák községben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, fiatal felnőtt részére,

b) kérelemre Cák községben bejelentett lakcímmel rendelkező személy részére.

(2) A 16/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján a támogatás akkor állapítható meg, ha

a) a kérelmező életvitelszerűen Cák községben tartózkodik, és

b) a kérelmezőnek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének, 28.500,- Ft-nak a 600%-át (171.000,- Ft).

 A kérelmeket 2020. november 25. napjáig lehet benyújtani, amelyek november 30. napig kerülnek elbírálásra.

A támogatási kérelmeket és a jövedelemnyilatkozatot a Lukácsháza Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén (9725 Kőszegszerdahely, Kossuth u. 5.) személyesen ügyfélfogadási időben kérhetik (hétfőn és szerdán 08.00-11.30 óra között és 13.00-15.30 óra között, kedden és pénteken 08.00-11.30 óra között) továbbá a http://cak.hu/index.php/dokumentumtar linken is letölthetik.

A támogatás igénylésével kapcsolatban a 06-94/563-472-es telefonszámon is érdeklődhet.