MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívom 2021. december 14. napján (kedd) 18.00 órakor

a lakosság közvetlen tájékoztatása és véleményének kikérése céljából

tartandó lakossági fórumra.

 

Helyszín: Közösségi Ház (9725 Cák, Petőfi u. 31.)

 

NAPIREND

1./ A Magyar Falu Program „Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatása 2021.” nevű pályázaton elnyert támogatásból kisbolt létesítésének gyakorlati megvalósítása Cák településen.

A lakossági fórumon részt vesz:

  • Business Class Tender Kft. képviselője
  • Puklerné Kovács Erika, Cák község települési főépítésze
  • Bende Katalin aljegyző

Cák, 2021. december 9.

 

Tóth Szabolcs sk.
polgármester