Nyomtatás

A STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató) a vegyes hulladékgyűjtésre kötelezett és bevont valamennyi lakossági ügyfele részére biztosítja a lomhulladék összegyűjtését és elszállítását, amelyre a Közszolgáltatóval megkötött megállapodás alapján 2021. július 29. (csütörtök) napon kerül sor az alábbi feltételekkel:

1.) A Közszolgáltató az ingatlanhasználóktól közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó nagydarabos háztartási lomhulladékot az ingatlanok elé, közterületre elhelyezve veszi át.

2.) Közszolgáltató a lomtalanítás során az alábbi hulladékokat NEM veszi át:

 3.) A lakosság a fenti nap reggel 6:00 órájáig helyezheti ki a lomhulladékot. A szállítás megkezdését követően kihelyezésre került lomhulladékot a Közszolgáltatónak nem áll módjában elszállítani.